הוויכוח על הנהגת נישואים אזרחיים בעיני אנשים דתיים , מוסד הנישואין הוא מוסד מקודש , וחופה " כדת משה וישראל" היא טקס חשוב ביותר , שכן באמצעותו הופך הזוג להיות חלק ממסורת יהודית רבת דורות . נישואים אזרחיים נתפסים בעיניהם כפגיעה ביסוד של קדושה המצוי בעם ישראל וכמתן לגיטימציה לחיי אישות בניגוד לדין התורה . אפילו אם דין המדינה יגביל נישואי קרובים מדרגה ראשונה כמו אח ואחות , יש להניח כי הוא לא יאסור מקרים אחרים הנחשבים בתורה כאיסורי עריות : למשל , האיסור על האדם להינשא לאחות של אשתו לשעבר , בעודה בחייה , או האיסור על נישואי תערובת . בייחוד הם חוששים ממצב שבו במקרה של פירוד בין בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים , האישה תינשא לאדם אחר בלי שקיבלה גט , והילדים שייוולדו מנישואין אלה ייחשבו לפי חלק מהדעות בהלכה , לממזרים . לכן , יותר ממה שהם חוששים מנישואים אזרחיים , הם חוששים מגירושים אזרחיים , שכן אלה עלולים להביא למצב שבו שומרי ההלכה יימנעו מלהינשא עם שאר חלקי העם , וייווצר קרע שלא יוכל להתאחות . המתנגדים לנישואים אזרחיים רואים בעובדה שנישואין וגירושין נערכים על-פי דין תורה ביטוי לרצון של רוב העם...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט