חוק שיפוט בתי דין רבניים - בעיות ופתרונות הסמכות הייחודית שהעניק החוק לבתי הדין הרבניים בתחומי הנישואין והגירושין מעוררת לא רק מחלוקת רעיונית , אלא גם בעיות מעשיות . בתחום הנישואין , ההלכה אינה מאפשרת ליהודים החפצים בכך להינשא לבני דתות אחרות , וכן אוסרת על נישואין בין כוהן לגרושה " ) איסורי לאו . ( " כמו כן , היא אוסרת על נישואין של אנשים המוגדרים בהלכה כ"פסולי חיתון" - למשל , ממזרים " ) איסורי עריות . ( " בנוסף לכך , במדינת ישראל חיים מאות אלפי אנשים שאינם יכולים להינשא בבתי הדין הרבניים משום שאינם נחשבים יהודים לפי ההלכה . בתחום הגירושין , ההלכה מחייבת את האישה לקבל גט מבעלה על מנת שתוכל להינשא שנית , ואם היא חיה עם גבר אחר לפני שקיבלה גט , היא נחשבת נואפת . העובדה שעל הגבר לא חלה הגבלה דומה , מהווה לדעת רבים בציבור החילוני דוגמה לפגיעה של ההלכה בשוויון בין המינים . כמו כן , נשים הופכות לא אחת ל"מסורבות גט" למשך שנים ארוכות , וזאת משום שלפי ההלכה היהודית הגט חייב להינתן מרצון . גט שניתן בכפייה , נחשב לגט מעושה - כלומר , לגט פסול . אם אישה שקיבלה גט כזה תינשא לגבר אחר , הילדים שייוול...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט