פרק : 16 נישואים כדת משה וישראל או נישואים אזרחיים ? הזכות להינשא ולהקים משפחה היא אחת מהזכויות שזכו להכרה בינלאומית כבר ב"הצהרת זכויות האדם והאזרח , " פרי המהפכה הצרפתית . זכות זו צוינה גם במגילות זכויות אחרות , כמו " ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם , " שהתקבלה בדצמבר 1948 על-ידי האו"ם ( ראו "להיות אזרחים בישראל , " עמ' . ( 169-164 מדינת ישראל אישרה את נוסח הכרזת האו"ם , אולם שלא כמו במדינות אחרות לא קיימת בה אפשרות להינשא בנישואים אזרחיים , שהם נישואים הנערכים על-ידי הרשות המוסמכת של כל מדינה ומדינה בהתאם לחוקים הנהוגים בה , ללא טקס דתי . החוק במדינת ישראל קובע , כי ענייני נישואין וגירושין של יהודים אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם הייחודי של בתי הדין הרבניים וייערכו אך ורק על-פי דין תורה ( על חוק שיפוט בתי דין רבניים ראו עמ' . ( 171 בעיני רבים בציבור הדתי , חוק שיפוט בתי דין רבניים מהווה לא רק ביטוי לדמותה של ישראל כמדינה יהודית , אלא גם תנאי הכרחי לאחדותו של העם , שכן , הוא מונע את פילוג העם לשתי קבוצות , שאחת מהן עלולה להימנע מקשרי נישואין עם האחרת . הם רואים בו חוק שהתקבל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט