המחלוקת בסוגיית הגיור לאחר שתוקן חוק השבות הועתק המאבק על גבולות ההגדרה של הזהות היהודית ועל היחס בין דת ולאום , למאבק על השאלה למי יש סמכות לגייר : האם הסמכות לגייר תוענק גם לתנועה הרפורמית והקונסרבטיבית , או שהיא תישאר מונופול של היהדות הדתית האורתודוקסית . כאמור לעיל , הגיור האורתודוקסי כולל שלושה תנאים : מילה ( לגברים , ( טבילה במקווה וקבלת עול מצוות בפני בית דין של שלושה . אומנם , לא כל המתגיירים בגיור אורתודוקסי , המצהירים שהם מקבלים על עצמם עול מצוות , אכן מתכוונים להקפיד על קלה כחמורה , אך עצם הצהרתם היא חלק בלתי נפרד מתהליך הגיור . גיור שאיננו כולל את כל שלושת היסודות הללו איננו תקף מבחינה הלכתית . זו גם אחת הסיבות שהרבנות הראשית איננה מכירה בתוקפם של גיורים שנעשו על-ידי רבנים רפורמים או קונסרבטיבים . הגיור הרפורמי כולל בדרך-כלל מילה לגברים , לעתים טבילה , אך אין בו קבלת עול מצוות במובן האורתודוקסי . הגיור הקונסרבטיבי כולל ברית מילה לגברים וטבילה במקווה , כמו בגיור האורתודוקסי , וכן התחייבות לשמירת שבת וכשרות , אך לא התחייבות לשמירת כל המצוות . היעדר ההכרה מצד הרבנות הראשית בת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט