התוצאה השניה נוגעת לכלל ישראל . כולם מודים שנשואי תערובת בחו"ל הם אחד הגורמים המכריעים בהתבוללות גמורה . " ... עשיית" הבנים של נשואי תערובת ליהודים על ידי הצהרה מילולית בעלמא - אינה עלולה , לדעתי , להקל על הקלטותם ... מאידך ברורה ההשפעה ההרסנית על יהדות הגולה של החלטה שבני נישואי תערובת יהיו ליהודים ע"י רצון ההורים לרשמם כיהודים . איך יוכלו לעמוד בפרץ הורים ומורים , מחנכים , רבנים ומנהיגים , אם כל צעיר בגולה יוכל להצביע על חוק " מדינת ישראל" המתיר מה שרוצים לאסור עליו ? ( עמ' ( 145-143 . 6 חיים הזז 1 לשעבר עוד שהעם בגולה … היה כוחה של הדת יפה לשמור על יחודו ועל קיומו הלאומי . בינתיים נשתנו הזמנים ... הישוב העברי בארץ ניצח את אויביו וכונן את מדינתו , ולא כונן אותה אלא חילונית , ואין שלטון לדת ... לכן , נראה לי בדעתי , כי אין להלכה יד במירשם התושבים , אלא לחוק המדינה בלבד … מכאן אם רוצים האב והאם שאינה יהודיה להכניס את בנם בבריתו של אברהם אבינו על מנת שיוכתב יהודי - מקבלים מהם . כי אין לך מידה גדולה מזו שאם נותנת את כל היקר לה בעולם , את בנה , לעם לא לה . ( עמ' -180 ( 181 . 7 חיים הרמן כ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט