שאלת "מיהו יהודי" בחוק השבות חוק השבות נחשב לאחד החוקים המבטאים את היותה של מדינת ישראל מדינת לאום של העם היהודי * . החוק קובע , כי " כל יהודי זכאי לעלות ארצה . " העלייה עלפי אשרת עולה מאפשרת לכל יהודי באשר הוא לשוב למולדת היהודית ההיסטורית , ולקבל אזרחות ישראלית באופן אוטומטי עם עלייתו , ולעתים אפילו לפני כן ( ראו " להיות אזרחים בישראל , " עמ' 268-265 , 45-44 ו . ( 308- החוק לא הגדיר במפורש מי נחשב ליהודי הזכאי לעלות לארץ מכוח השבות , וזאת בהתאם לתפיסת ה"פוליטיקה של ההסדרה" ( ראו עמ' , ( 178 שביקשה להימנע מהכרעה העלולה להביא לפילוג , וגם מתוך תפיסה שראתה את מדינת ישראל כמדינת העם היהודי כולו . התוצאה הייתה היעדר מדיניות עקבית ומחייבת , שגרמה לכך ששאלות שהתעוררו בשטח הוכרעו על-ידי פקידי הרישום ושרי הפנים . בנסיבות אלה החליט ישראל בר-יהודה , איש אחדות העבודה , ששימש כשר הפנים בשנים , 1959-1955 לפרסם במרס 1958 הנחיות לפקידים העוסקים בענייני רישום הלאום במרשם האוכלוסין . השר הבהיר , שפקיד הרישום במשרד הפנים אינו שופט ואינו פוסק , וכל תפקידו הוא לרשום את הפרטים שהאזרח מוסר לו , כל עוד אין ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט