פרק : 15 מיהו יהודי ? העובדה שהיהדות היא גם דת וגם לאום הופכת את הגדרת הזהות היהודית לסוגיה הנתונה במחלוקת בין קבוצות שונות בעם היהודי ( על מורכבות הזיקה בין דת ללאום ביהדות , ראו עמ' . ( 23-22 העמדה הדתית האורתודוקסית איננה מפרידה בין הדת ללאום . לפי עמדה זו , יהודי הוא רק מי שנולד לאם יהודייה או מי שהתגייר כהלכה - כלומר , מי שקיים את שלושת תנאי הגיור האורתודוקסי , שהם : טבילה במקווה , קבלת עול מצוות , וברית מילה לגברים . אולם , יש מי שאינם מקבלים את ההגדרה הדתית האורתודוקסית ומגדירים את השייכות לעם היהודי על בסיס לאומי או תרבותי , או על בסיס דתי , אך לאו דווקא אורתודוקסי . הם סבורים כי לא רק מי שנולד לאם יהודייה ייחשב ליהודי , אלא גם מי שנולד לאב יהודי . כמו כן , לדעתם , גם אדם שכלל איננו ממוצא יהודי , אבל מביע הזדהות עם העם היהודי , נושא בסבלותיו ושותף לשמחותיו , יכול להיחשב ליהודי . בין התומכים בדעות אלה יש הסבורים , כי הבעת הרצון להשתייך לעם היהודי די בה כדי להפוך אדם ליהודי , ולכן אין צורך בטקס דתי . לעומת זאת , אחרים מתנים את ההצטרפות ליהדות בגיור דתי , אך לאו דווקא אורתודוקסי ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט