שהסוגיה כולה שוב אינה יכולה למצוא את הסדרה הנורמטיבי בדחיית גיוס הניתנת על-ידי שר הביטחון ? האם לא נובע מהמציאות הניצבת בפנינו כיום , כי הסוגיה כולה צריכה למצוא את פתרונה בדבר חקיקה של הכנסת , אשר יוכל להתמודד עם מלוא המורכבות של הבעיה " ... ? ( עמ' ( 490 השופטים תבעו מהכנסת להסדיר את עניין הפטור בחוק , שכן " מצב הדברים , כפי שהוא ניצב בפנינו היום , מחייב פתרון חקיקתי מבית מדרשה של הרשות המחוקקת . על רקע מספרם ההולך וגדל של תלמידי ישיבה ש'תורתם אומנותם , ' המקבלים דחיית שירות צבאי , ולימים פטור משירות צבאי ; על רקע הקרע בחברה הישראלית בשאלת דחיית גיוסם של תלמידי ישיבה ש'תורתם אומנותם ; ' על בסיס הבעיות המשפטיות והרקע האידאולוגי והחברתי הקשה שבבסיסן , ולאור הצורך לתת להן פתרון לאומי כולל , נדרשת מעורבותה של הכנסת למצוא פתרון לבעיה קשה זו " . ( עמ' ( 530 1 ועדת טל כללה בנוסף לשופט צבי טל את מזכיר הממשלה - עו"ד יצחק הרצוג , עו"ד יעקב ויינרוט - עוזר שר הביטחון מר חיים ישראלי , האלוף במילואים משה נתיב - לשעבר ראש אגף כוח אדם בצה"ל , ניצב בדימוס ישראל סדן - ראש עיריית חדרה , עו"ד רחל סטביצקי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט