הצעות לפתרון המחלוקת העובדה שההסדר לדחיית הגיוס נותר בסמכותו המנהלית של שר הביטחון ולא ע ? גן בחקיקה ראשית גרמה לכך שהנושא יעלה על סדר יומה של הכנסת לעתים קרובות . בשנות ה50- וה60- לא חלו תמורות משמעותיות בנושא . עדיין היה מדובר בכמה מאות בחורי ישיבות , וההחלטות בעניינם התקבלו על-ידי ראש הממשלה ושר הביטחון . גם ועדת שרים שמינה שר הביטחון דאז , משה דיין , בשנת , 1968 הגיעה למסקנה כי הסדר הדחייה יימשך במתכונת דומה לזו שהייתה נהוגה עד לאותו מועד . דיין הסביר : " לא הייתי מציע למדינת ישראל להסתבך עם חוגים המאמינים אמונה שלמה בלימוד תורה ולגייס אותם על כרחם לצה"ל … ולא הייתי מציע שבגלל גיוס קומץ קטן של בני ישיבות ננפץ אמונה זו * " ... * סופר " הארץ" בירושלים , " דיין : הערבים חלשים מלצאת למלחמה בלי תמיכה נמרצת של מעצמה גדולה , " ריאיון לעיתון הארץ , © . 7 . 2 . 1968 כל הזכויות שמורות לעיתון הארץ בע"מ . השינוי היחיד שחל בעקבות מסקנותיה של ועדת השרים הוא שלראשונה נקבעה מכסה שנתית מקסימאלית של 800 תלמידי ישיבות שיורשו להצטרף להסדר בכל שנה . המכסה בוטלה עם המהפך הפוליטי בשנת 1977 והקמתה של ממשל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט