המחלוקת על גיוס בחורי ישיבות לצבא ימיו של ההסדר לדחיית גיוסם של בחורי ישיבות כימיה של מדינת ישראל . ראשיתו בימי מלחמת העצמאות במהלך הקרבות על ירושלים . ה"הגנה" בירושלים החליטה להרחיב את שורותיה ופתחה בגיוס כללי . ראשי מרכז " המפקד לשירות העם" הסכימו לדחות לפי שעה את גיוסם של בני הישיבות , אבל סברו כי חלה עליהם לפחות חובת אימונים צבאיים , כדי שבמקרה של פיקוח נפש יוכלו לצאת לפעולה . הם איימו לנקוט בסנקציות כלפי המשתמטים . בתגובה , הורו רבני העדה החרדית לתלמידי הישיבות שלא להתגייס בכל צורה שהיא . גם הרב הראשי דאז , הרב הרצוג , יצא נגד גיוסם של בחורי ישיבות בנימוק שאחרי השואה , שבה הושמדו רבבות תלמידי ישיבות , יש צורך לשקם את עולם התורה שחרב ולהקים ? מקום הישיבות שהיו באירופה ישיבות חדשות בארץ ישראל . לנוכח התנגדות הרבנים התקבלה במטה הכללי של ה"הגנה" החלטה לדחות את גיוסם של בחורי הישיבות , והיא אושרה מחדש על-ידי ראש הממשלה הראשון דוד בן-גוריון . באותו זמן דו ? ר על דחיית גיוסם של 400 בחורים בקירוב , חלקם בעלי משפחות , ורובם המכריע מירושלים . רוב תלמידי הישיבות בערים האחרות בחרו להתגייס , ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט