פרק : 14 גיוס לצבא או לימוד תורה ? הגיוס לצבא הוא אחת החובות המרכזיות המוטלות על האזרחים במדינת ישראל . שלא כחובות אזרחיות אחרות , הגיוס לצבא מהווה גורם חברתי מלכד , במיוחד לנוכח האיום הביטחוני המתמשך שהמדינה נתונה בו מאז הקמתה . למרות זאת , קיים הסדר המאפשר לכל בחור ישיבה ש"תורתו אומנותו" לדחות את גיוסו עד כדי פטור מלא . הסדר זה מהווה אחת מנקודות המחלוקת הקשות ביחסים בין דתיים וחילונים ובין הדתיים לבין עצמם . הציבור החילוני רואה באי-גיוסם של בחורי ישיבות השתמטות ופגיעה בעיקרון השוויון , והציבור הדתי-לאומי אף רואה בכך השתמטות ממילוי חובה דתית . לעומת זאת , הציבור החרדי רואה בלימוד התורה תרומה שוות ערך לשירות צבאי . לפי תפיסתו , לימוד התורה הוא ששמר על העם היהודי בשנות הגלות והוא המקיים אותו גם בימינו . לכך יש להוסיף את ההסתייגות האידיאולוגית שקיימת אצל חרדים רבים ממדינה שאיננה מתנהלת על-פי חוקי התורה . כמו כן , הם חוששים מהמפגש עם האווירה הצבאית ועם החברה החילונית השונה מעולמם של הצעירים החרדים . המחלוקת מחריפה על רקע העובדה שמספר בחורי הישיבות שקיבלו היתר לדחות את שירותם הצבאי הלך וגד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט