תרבות ובידור בשבת כאמור , ההחלטה לדבוק בסטאטוס קוו שהיה קיים בנושאי דת ומדינה , לא מנעה חילוקי דעות בנוגע לפרשנות שיש לתת להסדר זה . כך , לדוגמה , משהחלו ב1969- שידורי טלוויזיה בשבת , טענו הדתיים , שמדובר בחידוש ומשום כך בהפרת הסטאטוס קוו . כנגדם טען הוועד המנהל של רשות השידור , כי דין שידורי הטלוויזיה כדין שידורי הרדיו הפועלים שבעה ימים בשבוע , למעט ביום כיפור . כל הניסיונות לעכב את השידורים , כולל באמצעות עתירה לבג"צ , נכשלו . השופטים פסלו את הניסיון לראות בשידורי הטלוויזיה בשבת פגיעה באינטרס כלשהו של הציבור הדתי , שכן איש לא כופה עליהם להפעיל את המכשיר . * הפעלת שידורי רדיו וטלוויזיה בשבת מהווה בעיה הלכתית דתית , אך הנהנים משידורים אלה אינם מחללים את השבת בפרהסיה , אלא בביתם פנימה . לא כן המצב כשמדובר בהצגות תיאטרון , בתי קולנוע ובתי קפה , שהפעלתם בשבת הייתה מוסדרת במשך שנים רבות רק באמצעות חקיקה משנית . מציאות זו גרמה להבדלים משמעותיים בין דמותה הציבורית של השבת בירושלים לדמותה בתל-אביב או בחיפה , וכן למאבקים ציבוריים סביב הניסיונות להפעילם . אחת מדרכי המאבק הייתה הגשת עתירות לבג"צ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט