מאבקים ציבוריים בנושא השבת סוגיית העבודה בשבת היא רק אחד ממוקדי המאבק על דמותה של השבת במדינת ישראל . המאבק מתנהל בכנסת ומחוצה לה , בבתי המשפט ובהפגנות רחוב , והוא מהווה חלק ממחלוקת רחבה יותר על דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית * . מאבק זה משקף התנגשות בין ערכים דתיים לשיקולים כלכליים ובין פגיעה ברגשות דתיים לבין פגיעה בזכויות הפרט . לעתים נפגעות זכותו של האדם הדתי לשוויון בתעסוקה , ולעתים , זכותו של האדם החילוני לחופש תנועה . אחת הטענות שבשמן מבקשים המתפללים לסגור כביש לתנועה בשבת היא שתנועת המכוניות פוגעת ברגשותיהם . פגיעה ברגשות דתיים אסורה לפי חוק העונשין , 1 והעושה זאת דינו מאסר . לדעת דני סטטמן , השימוש במושג " פגיעה ברגשות דתיים" בהקשר של פגיעה בחופש הדת איננו מקרי , אלא תוצאה של העידן המודרני , שאינו מאפשר הסכמה על ערכים מקודשים . וכך , במקום להתלונן על פגיעה בערכים דתיים , התלונה היא על פגיעה ברגשות דתיים . * להרחבה עיינו במאמרו של אביעד הכהן , " מדינת ישראל , כאן מקום קדוש - " ! עיצוב 'רשות רבים יהודית' במדינת ישראל , " שני עברי הגשר - דת ומדינה בראשית דרכה של ישר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט