העבודה בשבת בראי ההלכה פסקי הדין בסוגיית העבודה בשבת מבטאים את חילוקי הדעות בחברה הישראלית בכל הנוגע לצביון הרצוי ליום המנוחה השבועי . כמו כן , הם מבטאים את המציאות המורכבת של מדינה מודרנית שבה מפעלי תעשייה ושירותים שונים פועלים במשך שבעה ימים בשבוע . אין ספק שיש מקומות עבודה - למשל , המשטרה , הצבא או חברת החשמל , שהפעלתם בשבת היא חיונית , והשאלה היא כיצד ניתן להפעילם לא רק על-פי חוק שעות עבודה ומנוחה , אלא גם על-פי דרישות ההלכה . עם קום המדינה היו חוגים בציונות הדתית שהציעו להשתמש לשם כך ב"גוי של שבת . " מאחר שהאיסור על עשיית מלאכה לא חל על מי שאינם יהודים , היה מקובל במשך דורות רבים להעסיק גויים בבתי יהודים כדי שיבצעו את המלאכות האסורות בשבת . היו שסברו כי פתרון הלכתי זה כוחו יפה גם להפעלתם של שירותים חיוניים , אך היו שהתנגדו לכך בנימוק כי איננו תואם מציאות של מדינה ריבונית . על רקע זה התפתח בשנות ה50- פולמוס שנודע בשם " פולמוס ליבוביץ - ' נריה . " הדי הפולמוס שככו מזמן , אך האתגר שמציבה מדינה יהודית עצמאית בפני ההלכה עדיין קיים . יש מקומות כמו בתי חולים דתיים , שבהם משתמשים ב"גוי של...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט