העבודה בשבת בראי הפסיקה חוק שעות עבודה ומנוחה וכן התיקונים שנוספו לו במהלך השנים לא פתרו את כל הבעיות הקשורות בעבודה בשבת . למרות התיקון משנת , 1981 אנשים שומרי שבת חשים לא אחת , כי הם מופלים לרעה על רקע סירובם לעבוד בשבת . משהגיעה הסוגיה לדיון משפטי קבעו השופטים , כי גם אדם שאיננו דתי רשאי לבקש לא לעבוד בשבת , אף בלי שיצטרך לפרט את מניעיו ( ראו "מן המשפט , " עמ' . ( 186 סוגיה אחרת שנידונה בקשר לחוק שעות עבודה ומנוחה הייתה החיוב המופיע בו , ולפיו יום המנוחה השבועי של עובד יהודי יהיה שבת . בנושא זה פסק בית הדין הארצי לעבודה , כי קביעת יום המנוחה השבועי ליהודים ביום השבת היא ביטוי להיותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית . * ספר החוקים תשמ"א , עמ' . 124 מן המשפט  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט