פרק : 13 שבת קודש או יום מנוחה ? החשיבות הרבה שיש למצוות השבת במסורת הדתית הפכה את שאלת שמירת השבת לאחד ממוקדי השסע הדתי-חילוני . כבר בראשית המאה ה , 20- עם התחלת פעילותה של התנועה הציונית בארץ-ישראל , עלתה לדיון שאלת דמותה של השבת במוסדות הציבור ובהתיישבות שקמה על קרקעות הקרן הקיימת לישראל , והתקבלה החלטה שהשבת תישמר במוסדות ובמקומות האלה . בימי המנדט הבריטי נוסף לכך הסכם בדבר אי-הפעלת תחבורה ציבורית בשבתות ובחגים בערים היהודיות , כולל חלקה היהודי של ירושלים , אבל המשך הפעלתה בעיר חיפה . במסגרת הסכמים מקומיים הוכרה זכותו של הציבור החרדי למנוע כניסת כלי רכב לשכונות מגורים חרדיות . ההסכמים הללו נותרו על כנם עם הקמת המדינה , והמחלוקת על דמותה של השבת נמשכה . למרות שהייתה הסכמה רחבה על כך ששבת הוא יום המנוחה השבועי , לא הושגה הכרעה בנוגע לתכניו של יום זה : האם הוא יהיה יום מנוחה שבו יכול כל אדם לנהוג כרצונו , או שיש לתת ליום זה צביון יהודי דתי הכרוך בהגבלות של חופש הפרט . יתר על כן , התברר כי הפעלתה של מדינה ריבונית מעוררת בעיות לא קלות בתחום שמירת השבת . הצורך בקיום קשרי חוץ רצופים , קשר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט