מבוא : הסדר הסטאטוס קוו כדרך ליישוב מחלוקות המחלוקת בסוגיות של דת ומדינה , שהחלה עוד לפני קום המדינה , ממשיכה ללוות את החברה היהודית בישראל עד ימינו . במחלוקת זו באים לידי ביטוי הערכים של כל אחת מהקבוצות המרכיבות את החברה היהודית בישראל , רגשותיה של כל קבוצה והדרך שבה היא רואה לנגד עיניה את דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית . לדעת החוקר אליעזר דון-יחיא , המחלוקת מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים : . 1 חילוקי דעות שמקורם העיקרי הם ניסיונות מצד חוגים דתיים לכפות על החברה היהודית בכללה חוקים ודפוסי התנהגות שמקורם בהלכה ובמסורת הדתית - לדוגמה , אכיפת הדין הדתי בענייני נישואין וגירושין , איסורים הנוגעים לשיווק בשר חזיר או מניעת תחבורה ציבורית בשבת ; . 2 פולמוסים ומאבקים הנעוצים בשאיפת החוגים הדתיים להגן על ערכיהם ועל אורחות חייהם , או על מוסדות ואינטרסים הקשורים למחנה שלהם - כמו המאבקים על האוטונומיה של החינוך הדתי , על מעמדם ומימונם של מוסדות הדת ועל גיוס בני ישיבות ובנות דתיות לשירות צבאי ; . 3 מאבקים על הגדרת הזהות היהודית , והדוגמה המובהקת לכך היא המחלוקת בשאלה " מיהו יהודי * . " ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט