המועצות הדתיות - מחלוקות ותמורות הגוף הממשלתי האחראי על תקצוב המוסדות הדתיים ועל המקומות הקדושים לכל העדות הדתיות היה , עד לפירוקו בשנת , 2004 משרד הדתות . אחריות המשרד כללה מתן שירותי דת , אספקת תשמישי קדושה ומתן מענקים והלוואת לבנייה או לשיפוץ של מוסדות דתיים יהודיים ולא יהודיים . שירותי הדת ניתנו באמצעות מועצות דתיות וכללו פיקוח על כשרות , רישום נישואין ועריכתם , הקמת מקוואות ובנייתם , ואחזקתם של בתי כנסת . מאז הועברו תחומי אחריותו של משרד הדתות למשרד ראש הממשלה . פעילות המועצות הדתיות הייתה לא אחת מקור לחילוקי דעות בין המועצות הדתיות לבין הרשויות המקומיות , הן ביחס לשאלות תקציביות והן ביחס להיקף הסמכויות של המועצות הדתיות . נקודת המחלוקת העיקרית הייתה שאלת ההרכב של המועצות הדתיות והיא הגיעה לא אחת לפתחו של בית המשפט העליון . באחת העתירות לבג"צ , שדנה במועמדותם של נציגים חילונים , נימקו התומכים את עמדתם בכך שהמועצות הדתיות הן גוף ממלכתי המשרת את כלל הציבור , וגם הציבור החילוני נזקק לשירותים שבאחריותן . עוד הוסיפו התומכים וטענו , כי המועצות הדתיות פועלות במימון ממשלתי - כלומר , מכספי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט