בתי הדין הרבניים - מעמדם וסמכויותיהם בתי הדין הרבניים פועלים בכמה ערים בארץ , ובית הדין לערעורים , הנחשב לבית הדין הרבני העליון , נמצא בירושלים . בראש בית הדין הרבני העליון עומדים שני הרבנים הראשיים וחברים בו שמונה דיינים נוספים . הדיינים , כמו השופטים , מתמנים על-ידי נשיא המדינה בעקבות המלצה של ועדת מינויים , ושכרם נקבע על-ידי ועדת הכספים של הכנסת . סמכויותיהם מקבילות לסמכויותיהם של שופטים בבתי המשפט האזרחיים . חוק הדיינים תשט"ו 1955 - מבטיח לדיינים , כמו לשופטים , עצמאות שיפוטית . אולם , בעוד שלגבי השופט נאמר ש " בענייני שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות שפיטה , זולת מרותו של הדין , " הרי שלגבי הדיין נאמר : " אין על דיין מרות בענייני שפיטה , זולת מרותו של הדין לפיו הוא דן " . ( סעיף . ( 12 הבדלי נוסח אחרים קיימים גם בהצהרת השופט לעומת הצהרתו של הדיין : בהצהרת השופט נאמר , כי הוא " מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה , " ואילו הדיין מצהיר , כי הוא " מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל . " כבר בעת חקיקת חוק הדיינים גרמו הבדלי הנוסחים לחילוקי דעות באשר למידת המחויבות של הדיינים לחוקי ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט