פרק : 12 מוסדות הדת היהודית במדינת ישראל במדינת ישראל יש 13 עדות דתיות מו ? רות , והגדולות בהן הן העדה היהודית , העדה המוסלמית והעדה הדרוזית . ההכרה בעדות אלה מתבטאת בכך שסמכויותיהן והרכבן נקבעים על-ידי חוקי הכנסת ושהן מקבלות מימון מקופת המדינה ונתונות לביקורת שיפוטית . העדות הנוצריות ויתרו על המימון הממלכתי , ומוסדותיהן מתקיימים באופן עצמאי . חוקי המדינה מעניקים לבתי הדין של העדות הדתיות סמכות שיפוטית ייחודית בתחום המעמד האישי . למוסלמים יש בתי דין שרעיים - כלומר , בתי דין הפוסקים לפי השריעה , שהיא ההלכה המוסלמית , ולדרוזים יש בתי דין מיוחדים להם . לדרוזים יש גם מועצה דתית דרוזית , המהווה רשות רוחנית דתית עליונה לבני העדה . השופטים העומדים בראש בתי הדין של המוסלמים והדרוזים שופטים על פי החוק הדתי , והם מתמנים , כמו כל השופטים במדינת ישראל , על-ידי נשיא המדינה . גם לנוצרים יש בתי דין דתיים והם נוהגים לפי החוק הקנוני , שהוא החוק הדתי הנוצרי . מוסדות הדת הממלכתיים היהודיים כוללים מוסדות הנהגה - כמו הרבנות הראשית והרבנות המקומית , מוסדות שיפוט - כמו בתי דין דתיים , ומוסדות המספקים שירותים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט