חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בט' באב ( הסמכה מיוחדת ) ( תיקון ) ( הרחבת הסמכה על בתי אוכל , ( תשס"ב2002- חוק זה בא לתקן את המצב שבו בערב ט' באב היו בתי עינוגים , כמו קולנוע ותיאטרון , סגורים מכוח חוקי עזר עירוניים , אבל בתי קפה ומסעדות היו פתוחים . החוק הסמיך את הרשויות המקומיות לחוקק חוקי עזר גם ביחס לבתי קפה ומסעדות באופן שיאפשר לרשות המעוניינת בכך להורות על סגירתם . התיקון היה חלקי בלבד , לא רק מכיוון שסגירת בתי הקפה והמסעדות הייתה נתונה לשיקולה של כל רשות מקומית , אלא שגם לא הייתה התאמה בין החוק לבין ההלכה הדתית . בעוד שההלכה מטילה חובת צום של 24 שעות , הרי שהחוק מאפשר לסגור את בתי הקפה והמסעדות רק בערבו של יום ולא למשך היום כולו . יוזם החוק , ח"כ שאול יהלום ( מפד"ל ) הסביר , כי החוק נועד להשוות בין תשעה באב לבין ימי אבל אחרים כמו יום הזיכרון ויום השואה . למרות שבימי האבל הלאומיים האיסור על פתיחת בתי קפה ומסעדות בערבו של היום הוא חובה , ואילו בתשעה באב הוא רשות , וגם אין בחוק יישום מלא של דיני ההלכה , הוא נתפס בעיני חברי כנסת ליברליים כביטוי של כפייה דתית . מדברי הכנסת  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט