מהי חקיקה דתית ? השאלה מהי חקיקה דתית איננה פשוטה . לדעת המשנה לנשיא בית המשפט העליון לשעבר , השופט מנחם אלון , חקיקה דתית במשמעותה המקורית היא חקיקה המתבססת על ההלכה ומקיפה את כל תחומי החיים . לפי אלון גם בחוקים הנראים מנותקים מכל הקשר דתי , כמו חוק בתים משותפים תשי"ג , 1952- או חוק המים תשי"ט , 1959- יש להלכה מה לומר . אחת הדוגמאות שהוא מביא היא חוק איסור הלנת שכר תשט"ו , 1955- שאינו נחשב על יד רוב האנשים כחוק דתי , אך למעשה הוא מתבסס על עקרונות שמקורם בתורה . * אלון מבחין בין שני סוגים של חקיקה דתית . סוג אחד כולל חוקים שההלכה היהודית מופיעה בהם כעיקרון מנחה - למשל , חוק שיפוט בתי הדין הרבניים . בחוק אין פירוט של סדרי קידושין וגירושין לפי ההלכה , אלא קביעה כללית לפיה הנישואין והגירושין מתבססים על דיני ההלכה היהודית ( ראו עמ' . ( 171 הסוג השני של החקיקה הדתית כולל חוקים שחוקקה הכנסת ושמופיעים בהם במפורש פרטי דינים והלכות שמקורם דתי - למשל , החוק האוסר על הצגה בפומבי של חמץ בפסח . הבחנה אחרת שעושה אלון היא בין חקיקה שנועדה להבטיח את הצרכים הדתיים של מי שרוצה ומעוניין בהם , לבין חקיקה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט