פרק : 11 חקיקה דתית בהיעדר חוקה במדינת ישראל , יש לחוקי הכנסת חשיבות גדולה כגורם המעצב את דמותה . מסיבה זו פעלו המפלגות הדתיות מאז קום המדינה כדי שהכנסת תחוקק חוקים הכוללים עקרונות יהודיים דתיים . הן ראו בחוקים , כמו איסור על מכירת חזיר או על הצגת חמץ בפומבי במהלך חג הפסח , דרך להעניק לחיים הציבוריים במדינת ישראל תוכן יהודי-דתי באמצעים דמוקרטיים . לעומת זאת , מפלגות חילוניות ליברליות ראו בחוקים אלה ובדומיהם דוגמה לכפייה דתית וניסיון ליצור בהדרגה מדינת הלכה . מבחינתן , חקיקה דתית פוגעת בעקרון החופש מדת וגורמת ל"פוליטיזציה של הדת . " כתוצאה מחילוקי הדעות הללו יש רבים , ובהם גם דתיים , הטוענים כי שכרה של החקיקה הדתית יוצא בהפסדה . לטענתם , החקיקה הדתית מרחיקה אנשים חילונים מהדת ומסיטה את הדיון הציבורי משאלת הזהות היהודית ( של המדינה ושל הפרט ) לשאלת הפגיעה בזכויות הפרט . טענה זו היא אחת מהסיבות לכך שהמפלגות הדתיות נמנעות מאז שנות ה90- מלחוקק חוקים שתוכנם דתי ומנסות להשפיע על דמותה היהודית-דתית של המדינה בדרכים אחרות . בפרק זה נבחן : מהם הביטויים של הדת בחוקי המדינה ? מהן הדעות בעד ונגד שי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט