שילובו של המשפט העברי בחקיקת הכנסת ובפסיקה המשפטית נושא שילובו של המשפט העברי בחקיקת הכנסת ובעקבותיה בפסיקה המשפטית מהווה מקור לחילוקי דעות מאז קום המדינה ועד ימינו , והוא חלק מן המחלוקת הקיימת בחברה הישראלית על מקומה של הדת היהודית במדינה יהודית ודמוקרטית . הנושא עלה לדיון לראשונה כבר בשנת 1958 כשח"כ זרח ורהפטיג ( מפד"ל , ( ששימש אז כיו"ר ועדת חוקה , חוק ומשפט , הגיש הצעת חוק שתחייב את השופטים לשאוב את ההשראה לפסיקתם מהמשפט העברי במקום מהמשפט האנגלי . לפי ורהפטיג , לא מדובר רק בעניין עקרוני - כלומר , בחזרה לשיטת המשפט הלאומית היהודית , אלא גם בהבדלים משמעותיים בין שתי שיטות המשפט . כדי להבהיר את דבריו , הוא הביא דוגמאות אחדות לפסקי דין שההכרעה בהם הייתה שונה ל ? היו השופטים דנים על-פי המשפט העברי . מה בין משפט עברי למשפט אנגלי *? . 1 פיטורין בעקבות מעצר עובד ממשלה פוטר משום שלא הגיע לעבודה כנדרש , למרות שהסיבה להיעדרותו הייתה מעצרו על-ידי השלטונות . השופטים שדחו את העתירה , הסתמכו על פסק דין קודם של בית משפט באנגליה , שבו נדחתה תביעה של אדם לקבל משכורת לאחר שנמנע ממנו להגיע לעבודה בשל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט