פרק : 10 המשפט העברי וחוקי מדינת ישראל כמו החוקה , גם המשפט הוא אחד היסודות המשפיעים ביותר על דמותה של החברה ומהווים ביטוי לעצמאותה הרוחנית . מסיבה זו ביקשו משפטנים וחברי כנסת דתיים להשתית את חוקי הכנסת ואת הפסיקה המשפטית המתבססת עליה , על עקרונות המשפט העברי . המשפט העברי המשפט העברי כולל עקרונות הלכתיים שיסודם בחמשת חומשי התורה , במשנה ובתלמוד , ושבמשך הדורות באו לידי ביטוי בפסיקה של בתי-הדין היהודיים בארצות הגולה , ב"שאלות ותשובות" שכתבו פוסקי הלכה ובחיבורים הלכתיים שיטתיים כדוגמת ה"שולחן ערוך . " מושג זה מתייחס רק לאותם תחומים של ההלכה המסדירים את היחסים שבין אדם לחברו , וקיימים גם במערכות משפטיות אחרות , ולא לתחום שבין אדם למקום . כל עוד הייתה ליהודים אוטונומיה משפטית בארצות שבהם הם חיו , המשיך המשפט העברי להתפתח נדבך על גבי נדבך , והוא כולל כיום אלפי דינים והלכות שמהם ניתן להסיק מסקנות משפטיות בכל תחומי החיים * .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט