מבוא : החוק והמשפט כאמצעים במאבק על דמותה של המדינה במדינה דמוקרטית יש לחוק ולמשפט כוח רב בעיצוב דמותה של החברה . תחומים אלה מהווים , לא אחת , מקור לחילוקי דעות בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית ובין המפלגות השונות המייצגות אותן . מצד אחד , יש קבוצות ומפלגות השואפות לכך שחוקי המדינה ומוסדותיה יבטאו באופן המרבי את היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית , שהיא , לפי תפיסתן , מדינה שלדת היהודית יש בה מקום מרכזי . תפיסה זו מעוגנת בראיית ההלכה היהודית כמערכת משפטית כוללת , המקיפה את כל הצדדים האנושיים , החברתיים והפוליטיים , ואיננה מצטמצמת לתחום הפרט . הקבוצות והמפלגות שזו תפיסת עולמן , פועלות בכנסת למען חקיקה דתית ושואפות להפוך את המשפט העברי לגורם שיהווה את התשתית לחוקי הכנסת ואת הבסיס שעליו יתבססו השופטים בבואם לפסוק דין . כמו כן , הן רואות במעמדם הממלכתי של מוסדות הדת - כלומר , בעובדה שסמכויותיהם והרכבם נקבעים בחקיקה על-ידי הכנסת ותקציבם ממומן מקופת המדינה , ביטוי לזיקה בין הדת היהודית למדינה . מן הצד האחר , יש קבוצות ומפלגות השואפות להדגיש כמה שיותר את דמותה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט