התאחדות הספרדים שומרי תורה - ש"ס ראשיתה של ש"ס בשנת 1983 בהתארגנות של רשימות חרדיות ספרדיות במסגרת הבחירות לרשויות המקומיות . ההצלחה המרשימה שש"ס זכתה לה בירושלים , בטבריה ובבני ברק עוררה במארגנים את הרעיון להתמודד גם בבחירות לכנסת ה , 11- בשנת . 1984 אחד הגורמים המרכזיים להתארגנות המפלגתית היה היחס המפלה של הציבור החרדי האשכנזי כלפי עדות המזרח : מעולם לא שולב חרדי מבני עדות המזרח ברשימות לכנסת של אגו"י , לפחות לא במקום ריאלי , והסכמים בדבר שילובם של חרדים מזרחיים לא כובדו . במיוחד ידועה הפרת הסכם הרוטציה בין נציג ספרדי לנציג אשכנזי , שנעשה לקראת הבחירות בשנת . 1981 האפליה התבטאה לא רק במישור הפוליטי . אומנם , מנהיגיו של הציבור החרדי האשכנזי דאגו להקים עבור הציבור המזרחי מסגרות חינוכיות חרדיות , כמו גני ילדים ותלמודי תורה , כדי לעצור את תהליך החילון , אך היו אלו מסגרות נפרדות מהמסגרות החרדיות לילדים אשכנזים . לילדים המוכשרים מבין בוגרי המוסדות האלה , ורק להם , אפשרו להשתלב במסגרות החינוכיות האשכנזיות היוקרתיות , כמו ישיבת חברון בירושלים או ? וניבז' בבני-ברק . אבל עולם הישיבות האשכנזי ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט