מפלגת אגודת ישראל - אגו"י ראשיתה של " אגודת ישראל" בהחלטה שהתקבלה בקונגרס הציוני ה10- בשנת 1911 לכלול בין פעולות התנועה הציונית גם ענייני חינוך ותרבות . בתגובה , פרשו כמה מחברי " המזרחי" ממפלגתם , והקימו בשנת 1912 עם חוגים חרדיים מקרב יהודי גרמניה ורבנים ואדמו"רים מפולין וליטא , את " אגודת ישראל . " אגו"י לא התנגדה לעלייה לארץ ישראל ולהתיישבות בה , אך היא שללה את ההצטרפות לתנועה הציונית , הן בשל אופייה החילוני והן מתוך התנגדות להקמת מדינה ריבונית לפני בוא הגאולה . רק בשנות ה , 30- לנוכח התקפות הערבים ובעיקר על רקע רדיפות היהודים באירופה , החלה התקרבות הדרגתית בין אגו"י למוסדות היישוב . ההתמתנות ביחסה של אגו"י לתנועה הציונית קשורה גם לעלייתם לארץ 1 בשנת 1940 של האדמו"ר מגור וחתנו הרב יצחק מאיר לוין , שנעשה בתוך זמן קצר מנהיגה של אגו"י בארץ וביטא עמדות מתונות יחסית . עם קום המדינה הצטרפה אגו"י לממשלה הזמנית , ומנהיגה , הרב יצחק מאיר לוין היה בין החותמים על מגילת העצמאות . ההצטרפות לממשלה ביטאה מהפך אידיאולוגי : לצד הביקורת על דמותה החילונית של המדינה חשו חברי אגו"י שותפים באחריות למדינה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט