גוונים ותמורות במפלגות הדתיות ככל מפלגה , גם המפלגות הדתיות פועלות בכנסת בהתאם לכללי המשחק הדמוקרטי , שותפות להסכמים קואליציוניים ונוטלות חלק במאבקים הפוליטיים . אך יש היבט אחד המייחד את המפלגות הדתיות ממפלגות חילוניות וגם מבדיל את המפלגות הדתיות זו מזו . היבט זה הוא הזיקה הקיימת בין ההנהגה הפוליטית של הציבור שהמפלגה מייצגת לבין ההנהגה הרוחנית שציבור זה כפוף לה . בלשון המפלגות הדתיות מכונה זיקה זו בשם דעת תורה ומשמעותה פנייה מצד מנהיגי המפלגה לרבנים המזוהים אתה בשאלות הפוליטיות השונות העומדות על הפרק . דעת תורה המושג " דעת תורה" הוא עתיק יומין . עד המאה ה20- הייתה משמעותו אחת ויחידה : מעשה הנעשה על פי התורה . במהלך המאה ה20- הפך " דעת תורה" ממושג מוגדר ומצומצם המתייחס לפסיקת הלכה , למושג המבטא את דעתם של תלמידי חכמים הנחשבים לגדולי הדור . לדעה זו יש מעמד מיוחד , שכן גדולי התורה נתפסים כחסינים יותר משאר בני האדם מפני טעות , הן  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט