האם צריך מפלגות דתיות ? עצם קיומן של מפלגות דתיות איננה תופעה ייחודית למדינת ישראל , אך רק בה הן ממלאות תפקיד מרכזי . בנוסף לכך , שלא כמו מפלגות נוצריות דמוקרטיות בכמה מארצות אירופה , המזדהות באופן כללי עם ערכי הנצרות , אך אינן מעמידות את העיסוק בעניינים דתיים במוקד פעילותן , המפלגות הדתיות במדינת ישראל רואות בנושא הדתי את יעודן העיקרי . עם זאת , חלק מהמפלגות הדתיות בישראל פועלות גם בנושאים שאינם דתיים , וזאת מתוך שותפות והזדהות עם המדינה ועם החברה הישראלית . השאלה אם יש צורך במפלגות דתיות במדינת ישראל כדי לייצג את עמדותיו של הציבור הדתי נתונה במחלוקת . יש המתנגדים עקרונית לקיומן של המפלגות הדתיות , משום שהן גורמות ל"פוליטיזציה של הדת" ולירידת מעמדה . לדעתם , מפלגה פוליטית מעורבת , מעצם טיבה , בתככים ובשיקולים פוליטיים , ויש בכך כדי לגרום לעוינות כלפי הדת בכלל וכלפי הדרישות הדתיות בפרט . דעה זו איננה נחלתם של חוגים חילוניים בלבד , וגם בציבור הדתי חלוקות הדעות על הצורך במפלגות דתיות . המתנגדים סבורים , שהאינטרסים הדתיים יזכו לייצוג טוב יותר אם במקום מפלגות דתיות נפרדות ישולבו נציגים דתי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט