פרק : 8 ייצוגה של הדת במערכת הפוליטית בעשורים הראשונים לאחר קום המדינה כוחן הפוליטי של המפלגות הדתיות במדינת ישראל לא היה רב מזה של המפלגות האחרות , שכן עד המהפך הפוליטי בשנת , 1977 1 שבו עלתה לשלטון מפלגת הליכוד , הייתה מפא"י במעמד של מפלגה דומיננטית . מפא"י לא נזקקה דווקא למפלגות הדתיות כדי להשיג רוב שלטוני , ולמעשה , היא יכלה להקים קואליציה גם בלי מפלגות דתיות ( ראו תוצאות הבחירות לכנסת , 2003-1949 עמ' . ( 111-110 למרות זאת , דוד בן גוריון , ראש הממשלה דאז , נענה לדרישות שהעלו המפלגות הדתיות וצירף אותן לקואליציה בראשותו . הוא עשה זאת , בראש ובראשונה , מתוך רצון למנוע עימות עם הציבור הדתי . לדעתו , " ישראל לא יכולה להיפרד מהעם היהודי , ויש צורך כי בממשלה יהיו מיוצגים דתיים * " . עם זאת , לא נמנע בן גוריון מלמתוח ביקורת על התופעה של מפלגות דתיות , ובתקופת הבחירות לכנסת השנייה אמר כי : " עצם קיומה של מפלגה דתית נושא בחובו , ביודעים או בלא יודעים , רצון להשלטת חוקי הדת והמוסדות הרבניים במדינה ** " . המהפך הפוליטי ב1977- הביא בעקבותיו שינויים ביחסי הכוחות הפוליטיים ובעקבות זאת גם שינוי ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט