זהותו של היהודי הקונסרבטיבי התנועה הקונסרבטיבית קמה בארצות-הברית בראשית שנות ה . 20- רוב חברי התנועה 1 . 5 - מיליון חברים בקירוב בשנת , 2001 חיים בארצות-הברית , והם מזדהים עם מדינת ישראל ותומכים בה . " התנועה ליהדות מסורתית , " שהוא שמה של התנועה הקונסרבטיבית בישראל , קמה באופן רשמי רק בשנת . 1979 בשנת 2001 נמנו בה 20 , 000 חברים בקירוב , הרשומים ב48- קהילות , ובהן שני יישובים - קיבוץ חנתון ומושב שורשים , שהוקמו על-ידי חברי התנועה . בשונה מיהודים מסורתיים הנוהגים לקיים טקסים שמקורם במסורת הדתית ( ראו פרק , 4 עמ' , ( 65-62 חברי התנועה ליהדות מסורתית רואים בה זרם דתי הלכתי אותנטי . מבחינת התנועה ליהדות מסורתית , ההלכה איננה רק מקור השראה לא מחייב , אלא קיימת מחויבות עקרונית לשמירת מצוות , אם כי לא על-פי כללי ההלכה האורתודוקסית . כך , למשל , רבני התנועה מתירים נסיעה בשבת לבית-הכנסת , וכן צירוף של נשים למניין והסמכת נשים לרבנות . כמו כן , הם דוחים הלכות הנראות בעיניהם מנוגדות לתפיסות הומניסטיות . עקרונות התנועה , שאושרו בפברואר , 2004 כוללים אמונה באל ומשלבים נאמנות למסורת היהודית ולהלכה ע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט