זהותו של היהודי הרפורמי מרכזה של התנועה הרפורמית הוא בארצות-הברית , שם נמנו בשנת 2001 כ 1 . 8- מיליון יהודים חברים . על-פי קריטריון החברות בקהילה הזרם הרפורמי הוא הזרם היהודי הגדול בארצות-הברית . גם בכמה מארצות אירופה קמו קהילות רפורמיות קטנות . בישראל קמו קהילות רפורמיות ראשונות כבר בשנות ה30- של המאה ה , 20- אך רק בשנת 1965 נערכה בארץ הוועידה הראשונה של " התנועה ליהדות מתקדמת" - שמה של התנועה הרפורמית בארץ . מאז גדלה התנועה , ובסוף שנת 2000 נמנו בה כ 10 , 000- חברים ב27- קהילות רפורמיות , ובהן גם שני קיבוצים - יהל ולוטן , ויישוב קהילתי - הר חלוץ , שהוקמו על-ידי חברי התנועה . שמה של התנועה בישראל נועד לבטא את ייחודה האידיאולוגי ואת ההבדלים בינה לבין התנועה הרפורמית בארצות-הברית . אחד ההבדלים מתבטא ביחס לגבולות הזהות היהודית . בעוד שהתנועה בישראל מגדירה את יהדותו של האדם לפי אמו , בדומה להגדרה האורתודוקסית , הרי שהתנועה בארצות-הברית מכירה , מאז שנת , 1983 גם באדם שנולד לאב יהודי - כיהודי . הבדל אחר קיים בדרישות הגיור . הרבנים הרפורמים בארצות-הברית דורשים מהמבקשים להתגייר על-ידם ללמוד א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט