פרק : 7 הציבור הרפורמי והציבור הקונסרבטיבי אחד האתגרים שעמדו בפני החברה היהודית האורתודוקסית בעידן המודרני הייתה הופעתם של זרמים יהודיים דתיים , שקראו תיגר על התפיסה הדתית המסורתית . זרמים אלה העמידו מערכת ערכים דתית חלופית , שבמרכזה עמדו יסודות אוניברסאליים . התנועה הראשונה שעמה נאלצה החברה היהודית האורתודוקסית להתמודד , הייתה התנועה הרפורמית . תנועה זו קמה במאה ה19- בגרמניה במטרה להנהיג רפורמות ( תיקונים ) בדת היהודית . הרפורמות נועדו להתאים את הדת היהודית לזמנים החדשים , שבהם זוכים היהודים לאמנציפציה ומשתלבים בחיי המדינה ובתרבותה . מנהגים והלכות , שנראו מיושנים - כמו איסורי כשרות או כיסוי הראש , בוטלו , ובבתי הכנסת ישבו גברים ונשים יחד ללא מחיצה ביניהם . התפילה בשבת ל ? ותה בנגינת עוגב , בדומה לתפילה בכנסייה , ובדרשות שנשא הרב הודגשו היסודות המוסריים שביהדות . היהדות הוגדרה כאמונה דתית בלבד , מנוטרלת מיסודות לאומיים , ומסידור התפילה הושמטו הקטעים המבטאים את השאיפה לשוב לציון . הגלות והפיזור של העם היהודי לא נתפסו כעונש , אלא כשליחות אוניברסאלית , שנועדה להפיץ אמיתות מוסריות לעולם כו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט