ההתמודדות עם אתגרי המודרנה למרות המאפיינים האידיאולוגיים המשותפים לכלל החברה החרדית קיימים הבדלים רבים בין חרדים ליטאים לבין חרדים חסידים ובינם לבין חרדים מזרחיים . הקבוצות נבדלות זו מזו במוסדות החינוך , בבתי הכנסת ובחיים הקהילתיים של כל קבוצה , אך כולן מאוחדות במרכזיות שיש לתורה בהשקפת עולמן . ללמדנות לשמה יש ערך חברתי גבוה , והיא מזכה את הלומדים בגמול בעולם הזה ובעולם הבא . לימוד התורה היה מאז ומעולם הערך העליון ביותר בחברה היהודית , אך המציאות שנוצרה במדינת ישראל , שבה גברים חרדים רבים לומדים ואינם עובדים , היא תופעה חדשה בתולדות העם היהודי . גם בקהילות חרדיות ברחבי העולם היהודי מעטים בלבד מקדישים את כל זמנם ללימוד תורה והשאר משתלבים במעגל העבודה . רק במדינת ישראל החברה החרדית היא בעיקרה "חברת לומדים . " מנחם פרידמן מסביר את התופעה על רקע הרצון למלא חוב מוסרי כלפי הנרצחים בשואה על-ידי הקמה מחדש של עולם הישיבות שחרב . הסבר נוסף הוא הצורך בהעמדת אידיאל חברתי חלופי למודל החלוצי החילוני בדמותו של תלמיד חכם המוסר נפשו על לימוד התורה . מה שאפשר את בניית חברת הלומדים היה השחרור מהגיוס לצבא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט