היחס לחברה החילונית אם ביחס להקמת המדינה ולהשתלבות במוסדותיה קיים בחברה החרדית מגוון דעות , הרי שביחס להשקפת העולם החילונית השלילה היא חד-משמעית . בתפיסה החרדית לא קיימת אותה ? ני ? ת המאפיינת את התפיסה הדתית לאומית , שלפיה החילוניים מחללים שבת ואוכלים טריפות , אבל מקיימים בגופם את מצוות יישוב הארץ . כמו כן , בתפיסה החרדית לא קיימת התייחסות תיאולוגית הרואה בכפירה כסות חיצונית לתהליכים עמוקים יותר . בעיני החרדים , החילוניות משולה ל"עגלה 1 ריקה , " והיא מהווה סכנה לקיומו של עם ישראל . מתוך חשש שהכפירה תפגע באושיות החברה החרדית נוטים חרדים רבים להיבדל ככל האפשר מהחברה החילונית ומהתרבות שהיא מייצגת . ההיבדלות באה לידי ביטוי בתחומים המפורטים להלן . לבוש - גברים חרדים לובשים כיפות שחורות או מגבעות , חליפות או מעילים ארוכים , והנשים מקפידות על שרוולים ארוכים וגרביים , לבוש שהוא מעבר לדרישות הצניעות שההלכה מחייבת . מגורים - החרדים מעדיפים להתגורר בשכונות שרוב תושביהן חרדי : בערים שיש בהן ריכוזים חרדיים גדולים , כמו ירושלים ובני ברק , או בערים חרדיות חדשות כמו אלעד , ביתר עלית וקריית ספר . אך י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט