פרק : 6 הציבור החרדי היהדות הדתית על כל גווניה רואה בקיום תורה ומצוות ערך עליון , אבל החברה החרדית רואה בתורה את הדרך היחידה שבאמצעותה יכול אדם יהודי להגיע לשלמות . לפי תפיסתה , הפסוק " שמעו דבר ה' החרדים אל דברו" ( ישעיהו ס"ו , ה , ( 1 שהוא מקור הכינוי " חרדים , " מלמד כי לאדם היהודי יש מחויבות מוחלטת לתורה ולמצוות , ולימוד התורה הוא הערובה היחידה להמשך קיומו של העם היהודי . עם זאת , החברה החרדית איננה עשויה מקשה אחת . היא מורכבת מליטאים ומחסידים , מחרדים מזרחיים ומחרדים אשכנזים , וכל אחת מהקבוצות שונה מחברתה ביחסה למדינת ישראל , לחברה הישראלית ולחיים המודרניים . הרוב הגדול של החברה החרדית מסתייג ממדינה שאינה פועלת לפי חוקי התורה , אך למרות זאת מכיר במוסדותיה ונהנה מתמיכתה . חרדים רבים רואים במדינת ישראל הצלה פיזית של העם היהודי , והם משתלבים במוסדותיה וממלאים תפקיד , לעתים מכריע , במערכת הפוליטית . אבל , יש גם קבוצות חרדיות שאינן מכירות במדינת ישראל , לא רק משום שהיא מדינה חילונית , אלא מתוך תפיסה עקרונית שהתורה יכולה להתקיים גם בגלות , ואין צורך לשם כך במדינה יהודית . יתר על כן , המ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט