ההתמודדות עם אתגרי המודרנה ההזדהות עם מדינת ישראל והשותפות עם הציבור החילוני בבניינה ובביסוסה , הם העקרונות המשותפים לכלל הציבור הדתי-לאומי , והם גם המבדילים אותו מרוב הציבור החרדי . אך בנושאים אחרים קיימים בקרב הציבור הדתי-לאומי חילוקי דעות פנימיים , המפלגים אותו לקבוצות חברתיות שונות . קבוצות אלה מייצגות את האסטרטגיות השונות שהחברה הדתית נוקטת בהן לנוכח אתגרי המודרנה ( ראו עמ' . ( 67-66 העיתונאי יאיר שלג טוען , כי רוב הציבור הדתי-לאומי משתייך למה שהוא מכנה בשם " הרוב הבורגני הדומם . " ציבור זה מתגורר ברובו הגדול בערים , אך חלקו גם ביישובים ביש"ע , ומנהל אורח חיים בורגני , הן מבחינת תחומי העיסוק והן מבחינת תרבות הפנאי . לדעת שלג , מה שמאפיין את הציבור הזה זו " הסתייגות בורגנית" הן מתרבות חילונית "קלוקלת" והן מהקצנה דתית . * הנטייה להסתייג מקיצוניות מקבלת אישור בתוצאות מדגם , שערך החוקר אשר כהן ** בקרב דתיים-לאומיים . רוב הנשאלים במדגם העדיפו להגדיר את עצמם כדתיים ולא כדתיים-ליברלים או כחרדים-לאומיים , על אף שהגדרות אלה מתאימות הרבה יותר להתנהגות הדתית של חלק מהם , כפי שנבחנה במדגם . ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט