זהותו של היהודי הדתי-לאומי מגוון דעות מדינת ישראל - ראשית צמיחת גאולתנו ? 1 . 1 משה צבי נריה , " היהדות הדתית במדינה , " נאום בוועידת הפועל המזרחי ( תשי"ג , ( 1953 ישראל במדינתו , התשנ"ח היו גדולי תורה שהתנגדו ... להקמת מדינה עברית , מפני הפחד של מדינה חילונית , דעתנו היתה אחרת - ראשית כל נקים את המדינה , את הדרך נמצא אחר כך ... . סבורים היינו כי אחריות הדורות תגבר ... ויכירו כולם וידעו כי מדינת ישראל , מקור הברכה והנחמה לעם כולו , צריכה להיבנות על יסוד תורת ישראל . והנה ... קמה מדינת ישראל , ונתברר כי אותה אחריות לא גברה ... להיפך , חלו שינויים לרעה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט