פרק : 5 הציבור הדתי-לאומי המציאות של יהודים חילונים ושל יהודים מסורתיים היא מציאות חדשה יחסית בתולדות העם היהודי . ראשיתה במגמות של חילון , שעברו על העם היהודי מאז המאה ה , 18- והמשכה בתהליך של אמנציפציה והשתלבות חברתית ותרבותית בארצות מגוריהם . מגמות אלה העמידו את היהדות הדתית האורתודוקסית בפני אתגרים רעיוניים והלכתיים : כיצד יש להתייחס ליהודים שאינם שומרי מצוות , לרעיונות לאומיים , לערכי התרבות המודרנית ועוד . התגובות היו מגוונות : יש שבחרו להסתגר מפני " הרוחות החדשות" ולהגן בכל כוחם על הערכים הדתיים המסורתיים - כמו היהדות החרדית . לעומת זאת , היו מי שהמגמות המודרניות עיצבו מחדש את עולמם היהודי והביאו לשינוי של הנורמות ההלכתיות והחברתיות שלהם - כמו היהדות הרפורמית והיהדות הקונסרבטיבית . היהדות הדתית-לאומית בחרה לקבל את העולם המודרני תוך שמירה על המחויבות להלכה . במקביל , התפלגה היהדות הדתית האורתודוקסית בין מחייבי הציונות למתנגדיה , ובין השותפים למעשה העלייה וההתיישבות לבין השוללים את עצם העלייה לארץ לפני בוא הגאולה ואת הקמתם של יישובים יהודיים על-ידי יהודים שאינם שומרי מצוות . מה שא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט