פרק : 4 הציבור המסורתי אנשים המגדירים את עצמם מסורתיים מקיימים בדרך-כלל מנהגים וטקסים שמקורם במסורת היהודית הדתית , מתוך מודעות למשמעותם הדתית . אולם , שלא כמו אנשים דתיים , הם אינם חשים מחויבות כוללת לחיים על-פי ההלכה , והבחירה אם לקיים מנהג זה או אחר היא אישית ולא על-פי קנה מידה אחיד . לפעמים , הזיקה למסורת הדתית היא ביטוי של אמונה דתית , אך לעתים קרובות היא ביטוי לרצון לשמור על המסורת של ההורים , או ביטוי של זהות יהודית לאומית או תרבותית . * על-פי דו"ח גוטמן ( עמ' , ( 52 יש אנשים המגדירים את עצמם מסורתיים השומרים על המצוות במידה רבה , ויש מסורתיים המצהירים שהם שומרים על המצוות רק במקצת . התוצאה היא מגוון של זהויות המבטאות מורכבות דתית : יש המגדירים את עצמם מסורתיים ומקפידים לא לאכול בשר חזיר , אך הם לא מפרידים בין כלי בשר לכלי חלב כפי שההלכה היהודית מחייבת . אחרים נמנעים מלאכול חמץ בפסח , או מקפידים על אוכל כשר בביתם , אך הם אינם נמנעים מלאכול במסעדות שאינן כשרות , או אצל חברים שאינם מקפידים על כשרות . יש גם אנשים המגדירים את עצמם מסורתיים , המבקרים בבית הכנסת רק בחגים , ואחרים המקפ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט