זהותם של העולים מברית-המועצות לשעבר הקבוצה החילונית במדינת ישראל גדלה בצורה משמעותית בעקבות העלייה הגדולה מחבר המדינות ( ברית-המועצות לשעבר . ( בין השנים 1989 ל2002- הגיעו לישראל למעלה ממיליון עולים בכמה גלי עלייה : גל עלייה גדול ובו כ 365 , 000- איש הגיע בשנים , 1991-1990 ובשנים שלאחר מכן הגיעו 70 , 000-60 , 000 עולים מדי שנה . רוב העולים הם יהודים , הן על-פי הגדרתם העצמית והן על-פי ההגדרה הדתית האורתודוקסית , אולם , כ 300 , 000- איש מכלל העולים אינם יהודים על-פי ההגדרה היהודית האורתודוקסית . כך , למשל , בן לאב יהודי ולאם לא יהודייה מוגדר על-פי האורתודוקסים לא יהודי , למרות שהוא מגדיר את עצמו יהודי . העובדה שבחבר המדינות נקבעה ההשתייכות האתנית דווקא על-פי האב , מסבירה מדוע רבים מהעולים שאינם יהודים על-פי ההלכה , גדלו מתוך תודעת השתייכות לעם היהודי , וגם הוגדרו ככאלה בידי הסביבה הלא-יהודית . רק כ 25 , 000- איש - כלומר , פחות מ , 10 % - העדיפו להירשם במרשם האוכלוסין כנוצרים . העולים , יהודים ולא יהודים , הגיעו לישראל מכוח חוק השבות , המאפשר עליית צאצאים של יהודים . לרובם המכריע יש תודעת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט