זהותו של היהודי החילוני אנשים שאינם מאמינים בקיומו של כוח עליון המנהיג את העולם , נוהגים לעתים קרובות להגדיר את עצמם " חילונים . " אולם יש המתנגדים להגדרה זו , משום שהמושג " חילוני" טומן בחובו הנחה סמויה והיא , שבהיעדר שמירה על מצוות הופכים חייו של האדם לרצף שכולו חולין וחוסר קדושה . הם מעדיפים את המושג " חופשי , " משום שהוא מבטא את הרצון של האדם לאוטונומיה ואת העובדה שהוא אינו חש מחויב למצוות הדת . הבחנה זו אין פירושה שאדם המגדיר את עצמו חילוני נעדר כל זיקה למסורת הדתית , אלא שאין הוא חש כלפיה מחויבות דתית . הזיקה שלו למסורת מנותקת על-פי רוב מההקשר הדתי ומעוגנת אך ורק בהקשר הלאומי והתרבותי . ביטוי לכך ניתן לראות בסקר שערכו חוקרי מכון גוטמן , ועל פיו גם אנשים שהגדירו את עצמם לא דתיים וכמי שאינם שומרים על המצוות , הצהירו על זיקה ברמה כזו או אחרת למסורת הדתית . יש גם מיעוט קטן המגדיר את עצמו אנטי דתי ונמנע במודע מקיום כל מנהג וטקס שמקורם במסורת הדתית . לדעתם , מקורות היניקה התרבותיים של אנשים חילוניים צריכים להיות אוניברסאליים , וכי הדת וכתבי הקודש נוצרו בידי בני אדם ולא בידי האל . מגוון...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט