פרק : 3 הציבור החילוני חילוניות איננה רק היעדר אמונה דתית , אלא השקפת עולם המעמידה במרכזה את הריבונות של האדם ושל התבונה האנושית . לפי ידידיה יצחקי : " חילוניות היא השקפת עולם המבוססת על הרעיון ההומניסטי , הרואה באדם ריבון על עולמו , גופו , מעשיו ומחשבותיו , בניגוד להשקפה הדתית , המייחסת את הריבונות על האדם ועל עולמו לגורם על-אנושי ... להיות חילוני משמעו להחזיק בהשקפת עולם הומניסטית ולקיים אורח חיים שאינו נובע בעיקרו מהשקפת עולם דתית , אינו קשור לשום מסגרת דתית , ואין לו מחויבות למסגרת כזאת ... עם זאת , אין לחילוניות ריב עם הדתיות כשהיא לעצמה ... כל עוד אין הדתיות כופה את עצמה על מי שאינו רוצה בה , היא כלולה בזכותו הריבונית של האדם על עצמו ... כיוון שאין בחילוניות כל מחויבות כלפי הדת כשהיא לעצמה , אין בה התנגדות לקיומם של מנהגים מסורתיים , גם אלה שמקורם בדת . אין היא רואה בכך מילוי חובה אישית או קהילתית במסגרת דתית , על פי ציווי על-טבעי , אלא ערך של תרבות , שקבלתו תלויה אך ורק ברצונו החופשי ובמידת הבנתו של האדם ... החילוניות ... רואה לנכון להגן נמרצות על זכותם של אנשים דתיים , מכל הדתו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט