מבוא : המורכבות שבהגדרת הזהות היהודית סולם הזהות הדתית * חילוקי הדעות בשאלת היחסים הרצויים בין דת למדינה ובין ערכים יהודיים לערכים דמוקרטיים חוצים את הגבולות החברתיים המבחינים בין דתיים לחילוניים . אדם יכול להיות דתי באורחות חייו הפרטיים ולתמוך בהפרדת הדת מהמדינה , ולהיפך - להצהיר על עצמו כלא דתי , אך לתמוך בביטוי של הדת בחיים הציבוריים . הנטייה הרווחת לתאר את החברה הישראלית היהודית כאילו ניצבים בה זה כנגד זה יהודים דתיים ותרבותם ויהודים חילונים ותרבותם , איננה תואמת את המציאות החברתית , והיא פשטנית מכמה סיבות שיפורטו להלן . א . לא תמיד יש חפיפה בין ההגדרה העצמית של האדם את עצמו דתי או חילוני לבין מידת השמירה שלו על המסורת הדתית בפועל . יכול אדם להגדיר את עצמו כלא דתי , ועם זאת לשמור על דפוסים ומנהגים שמקורם במסורת הדתית , למשל לחגוג את ליל הסדר או לצום ביום כיפור ( ראו עמ' . ( 63 באותה מידה , יכול אדם להגדיר את עצמו כדתי , אך בפועל לקיים מצוות באופן חלקי ביותר . ב . על-פי-רוב , ההגדרה של האדם דתי או חילוני מתייחסת לתחום המצוות שבין אדם למקום בלבד , ולכן , אדם יגדיר את עצמו חילוני , גם...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט