חופש דת וחופש מדת במדינת ישראל אחת הסוגיות שבהן בא לידי ביטוי המתח שבין הגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית לבין היותה מדינה דמוקרטית , היא שאלת קיומם של עקרונות ליברליים כמו חופש דת או חופש מדת . * המושג " חופש דת" מוגדר כ"חופש של כל דת או של ארגון דתי לקיים את פעילותו הדתית באין מפריע . " מעיקרון זה נובעת רשימה ארוכה של חירויות , כמו החופש של כל אדם להחזיק באמונות ודעות לפי בחירתו , והחופש להשתייך או לא להשתייך לקהילה דתית , או להשתתף בפעילות דתית כרצונו . חופש דת פירושו שהמדינה איננה מתערבת כלל בתחומים אלה , אבל היא לא מונעת מקבוצות דתיות להקים מוסדות דתיים וללמד בהם את הדת לפי השקפתן . זכות זו של כל אדם ושל כל קבוצה להאמין בדת מסוימת ולקיים את מצוותיה איננה זכות מוחלטת , וגם במדינה דמוקרטית היא קיימת כל עוד אין בכך פגיעה בזולת , בסדר הציבורי , או בזכויות יסוד אחרות של הפרט . כך , לדוגמה , יש הגבלה על חופש הדת , כאשר ציוויים שמקורם דתי או מנהגים , כמו ריבוי נשים , סותרים ערכים ליברליים של שוויון האישה . המושג " חופש מדת" מוגדר כ"יכולת של הפרט לבחור באפשרות לא להיות דתי ולא להיות כפו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט