חזון מדינת התורה הקמתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית העמידה את הציבור הדתי בפני עובדה קיימת , או כפי שניסח זאת הרב פרופ' מרדכי ברויאר : " השאלה איננה יהדות ודמוקרטיה , אלא יהדות בדמוקרטיה . " בבואם להתמודד עם מציאות זו , לא עמדה בפני פסוקי ההלכה משנה סדורה , שכן במשך דורות רבים הייתה דאגתם העיקרית של פוסקי ההלכה נתונה לשמירה על הקיום היהודי במציאות של גלות . איש מהם לא שיווה לנגד עיניו מציאות של מדינה יהודית ריבונית בעלת רוב חילוני ואזרחים שאינם יהודיים , ולכן לא הייתה כל התמודדות רעיונית או הלכתית עם השאלות המעשיות שמציאות זו יוצרת . " חזון מדינת התורה" היה ניסיון ראשון להתמודד עם המציאות של ריבונות יהודית בעידן המודרני . הוא עלה לראשונה עוד לפני קום המדינה , בשנת , 1937 כשעל הפרק עמדה הצעה אנגלית להקים מדינה יהודית בחלק מארץ-ישראל . בתזכירים שנשלחו לוועדה שדנה בנושא , בא לידי ביטוי רצון מפורש שחוקי התורה יוכרזו כחוקי המדינה . רצון זה היה משותף לציונים הדתיים ולחרדים כאחד . ככל שהלכה והתבררה העובדה שמדינת ישראל לא תהיה מדינה המתנהלת על-פי חוקי התורה , כך גברה ההסתייגות וההתבדל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט