גם האמונה בחופש הבחירה הינה הכרזה חגיגית בכוחו המוסרי של האדם ובערך הגדול של חירותו ... הדמוקרטיה ביחס שבין אדם לחברו : נקודה זו היא אולי הפרובלמאטית ביותר . הנחת-היסוד של היהדות היא הבחירה האלוהית , ובחירה זאת סותרת את עקרון השוויון בין בני-אדם . התורה מבחינה בין ישראל לבין העמים , בין הכוהנים לבין העם , בין איש לאשה , בין בן-חורין לעבד , והכל מתוך הנחה שבורא העולם רשאי לקבוע בו סדרים כרצונו . ( עמ' ( 33-31 1 . 4 יובל שרלו , " דרך ארץ וטבעיות החיים , " דרך ארץ , דת ומדינה , בהוצאת משרד החינוך , ירושלים , תשס"ב , 2001 עמ' 40-21 ... אין הדמוקרטיה מצטמצמת בשאלת דרכי הנהגת הרוב , אלא היא משרטטת דמות אדם שונה לחלוטין . מדובר באדם אוטונומי , משכיל , בעל חירויות רבות הנוגעות לדרכי הביטוי ולחופש ההתאגדות , מחובר לתקשורת חופשית ומשוחרר לגלות את דעתו ורצונו . ( עמ' ( 21 ... הדמוקרטיה רוממה את דמות האדם הפרטי , והפכה אותו לרחב אופקים . לא ניתן להתעלם מן ההתקדמות הרבה שהביאה בכנפיה ביטוי גבוה יותר כאשר עובדיו ומאמיניו [ של האל ] מחוברים אל העוצמות האנושיות . ככל שאנו מכירים יותר בחשיבות תחומים אל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט