היחס בין יהדות לדמוקרטיה - גישות שונות כל דיון בנושא היחס בין יהדות לדמוקרטיה מחייב קודם כל להבחין בין הדמוקרטיה כצורת שלטון ועקרונות משטר , לבין הדמוקרטיה כמערכת ערכים ותפיסת עולם . כמו כן , יש להבחין בין היהדות כמכלול של ערכי תרבות ומסורת , המשמשים בסיס לזהות לאומית , לבין היהדות כדת הלכה הכוללת מצוות ומנהגים שהתגבשו במהלך הדורות , אמונות ודעות ועקרונות של משפט עברי . השאלה אם בין דמוקרטיה ליהדות שורר יחס של התנגשות וסתירה , או יחס של השלמה והתאמה , תלויה בפרשנות הניתנת לשני המושגים . יהדות במובן הדתי האורתודוקסי , פירושה מערכת של אמונות ודעות , הבאות לידי ביטוי באורח חיים מחייב וכפוף לכללי ההלכה , והיא יונקת את תוקפה מהתגלות אלוהית שתוכנה מקודש ונצחי . לעומת זאת , זרמים יהודיים שאינם אורתודוקסיים רואים בהתחדשות ההלכה ובהתאמתה לחיים המודרניים דבר הכרחי . מבחינת הרפורמים , היהדות היא מסורת דתית המתפתחת תדיר תוך זיקה לערכים אוניברסאליים וההלכה היא פרי יצירה אנושית ולא סמכות מחייבת . ואילו הקונסרבטיבים שמים דגש על מחויבות להלכה , אבל גם הם תומכים בשינוי אותן מצוות ואיסורים שהם , לדעתם ,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט