פרק : 2 בין יהדות לדמוקרטיה שאלת היחסים בין דת למדינה היא חלק מסוגיה רחבה שעניינה מקומם של ערכים דתיים בחיים המודרניים . בניגוד לעידן המסורתי , שבו היה לדת מעמד מרכזי שממנו נגזרו זהותו של האדם וזהותה של החברה , הרי שבעידן המודרני הדת נאבקת על עצם קיומה , והיא נאלצת לשווק את עצמה כאחת מבין השקפות עולם רבות אחרות . יתר על כן , כמה מההשקפות האלה מערערות לא אחת על תוקפם של ערכים דתיים , או עומדות בסתירה להם . לא הזיקה בין האל לאדם וחובותיו של האדם ביחס לאל הן העומדות במוקד , אלא זיקתו של האדם לחברה וללאום וזכותו של הפרט לחירות ולמימוש עצמי . העובדה שמדובר בהשקפות עולם שיש להן השלכות על כל תחומי החיים , העניקה חשיבות רבה לשאלה אם בין יהדות לדמוקרטיה שורר יחס של התאמה או התנגשות , והיא העסיקה הוגי דעות רבים בתקופות שונות . חלק מההוגים ערכו הבחנה בין פירושים שונים של דמוקרטיה ושל יהדות , במטרה להראות שרק פירושים מסוימים של דמוקרטיה אינם עולים בקנה אחד עם פירושים מסוימים של יהדות . הוגים אחרים טענו לא רק שקיימת התאמה בין התפיסות , אלא שהעקרונות הדמוקרטיים הם חלק מהשקפת העולם היהודית . אולם , ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט